Start

Kryddstigens Företagarförening

Kryddstigens ek. företagarförening skapades 2020. Målen är att skapa affärer inom Kryddstigens industriområde samt öka gemenskapen och vara en naturlig kontaktväg mellan företagen på Kryddstigen och Gävle Kommun. 

Stadgar

Föreningens ändamål och verksamhet.

Medlemmar

Presenteras löpande

Om Kryddstigen

Kommer inom kort

Bli en del av vår gemenskap -
BLI MEDLEM

MEDLEMSINSATS
Varje medlem bidrar med en insats i
föreningen motsvarande 300 kronor.
Insatsen betalas inom en månad från
inträdet i föreningen.

SERVICEAVGIFT
Medlem skall årligen avlägga en
medlemsavgift som i dagslägen är satt till
1200 kr. Avgiften betalas vid inträde i
föreningen.

 • RELATIONER
 • SAMVERKAN
 • NÄTVERK 
 • EVENT & AKTIVITETER 
 • AFFÄRSNYTTA 
 • NÄRINGSLIVSFRÅGOR

Kryddstigens företagarförening ligger från och med den 1:a januari 2023 vilande pga tidsbrist. vi har inte tillräckligt med Företag som är medlemmar och heller inte en full styrelse för att hålla föreningen aktiv. 

detta gäller tillsvidare och tills någon känner att de har möjlighet och intresse att driva föreningen.  

Vi som står nedan som kontaktpersoner finns fortfarande som representaner för kryddstigen och hjälper dig gärna vidare om du har några frågor. 

Tack för denna tid

Styrelsen

SOCIAL MEDIA

Föreningen har ingen egen Facebook sida då det redan finns en grupp som är till för företag som håller till på Kryddstigen. 

”Företagare på Kryddstigen”

Vi från föreningen kommer att  uppdatera en del där om vad som händer i föreningen. Följ gärna

ÄNDAMÅL & STADGAR

Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att

 • Etablera ett fungerande system för utbyte av information, erfarenhet & kunnande mellan medlemmar.
 • Arbeta fram och före
 • Arbeta fram och föres slå gemensamma externa marknadsföringsåtgärder, information/goodwill & traditioner.
 • Stimulera & aktivera nya företag att etablera sig på Kryddstigen.
 • Undersöka möjligheterna att tillhandahålla servicetjänster samt därmed t.ex. kunna teckna inköps- och tjänsteavtal att nyttjas av medlemmarna.
 • I frågor av gemensam natur företräda medlemmarnas intressen gentemot kommun, region, myndigheter & organisationer.
 • Att vara bollplank & mentor vid behov.
 • Medlemmarna deltar i verksamheten med egen arbetsinsats.

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Ta gärna kontakt med någon av oss i styrelsen.

Patrick Berg

Representant

Marie Berg

Representant

Malin Klintberg

Representant